יוני ב11, 2019

השפעתה של הווסת על חיי נערות בעולם השלישי

השפעתה של הווסת על חיי נערות בעולם השלישי, הארץ