יולי ב6, 2022

וידאו: ד"ר ליאור שחר וד"ר ליאור ברוך על רפואה פמיניסטית בחינוך רפואי

ד"ר ליאור שחר וד"ר ליאור ברוך על רפואה פמיניסטית בחינוך רפואי