ספטמבר ב1, 2016

לבריאותה במדור המוניטור, אנטי וירוס, קארין גוטמן-קוגן ל'מנטה'

לבריאותה במדור המוניטור, אנטי וירוס, קארין גוטמן-קוגן ל'מנטה'